Email HỆ THỐNG TRA CỨU THÔNG TIN EMAIL E.TLU.EDU.VN
(Dành cho sinh viên K60)
Mã sinh viên:
Ngày sinh:
Điện thoại:(Chỉ nhập số)
Email đang sử dụng:
   
Họ tên : {{item.DisplayName}}
Email : {{item.TluEmail}}
Password: {{item.Password}}
line
Sinh viên liên hệ phòng trực Trung tâm Tin học để được xử lý các vấn đề liên quan đến email wru.vn:
Địa chỉ: Tầng 1, nhà C5. Điện thoại: 04-3-5638072. Email: ttth@tlu.edu.vn